Untitled Document
OD 25 KWIETNIA 2016 PRZYJMUJEMY PODANIA NA ROK SZKOLNY 2016 - 2017

STRONA LOGOWANIA SYSTEMU NABOROWEGO

Jesteśmy:

"Szkołą z klasą"    "Szkołą przyjazną uczniom"

"Szkołą promującą zdrowie"   "Szkołą wspierającą talenty"

"To wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić"

/Caroll/DZIEŃ OTWARTY - 6 KWIETNIA 2016 r. od godz. 14:00 DO 19:00
XII LO to szkoła o wyjątkowym charakterze i niepowtarzalnej atmosferze
 • Naszym celem jest kompleksowe kształcenie, zarówno w sferze zdobywania usystematyzowanej rozległej wiedzy i umiejętności praktycznych, jak i kształtowanie osobowości w oparciu o podstawowe wartości ogólnoludzkie , rozszerzenie zainteresowań ucznia, stworzenie mu możliwości samorealizacji, bogatego rozwoju osobistego, rozwijania talentów.

  Dbamy o indywidualizację nauczania dostosowaną do potrzeb i możliwości ucznia , uwzględniającą predyspozycje każdego ucznia. Tworzymy szkołę przyjazną życzliwą i bezpieczną.

  Zapewniamy kameralne warunki nauczania tworząc klasy nieprzekraczające 20 osób z podziałem na grupy do 10 osób na lekcjach języków obcych , informatyki i wychowania fizycznego. Nastawieni jesteśmy na wysoki poziom nauczania, który pozwoli doskonale się przygotować do egzaminu maturalnego i późniejszych studiów. Poza tym dbamy o wszechstronny rozwój młodych ludzi, proponując ciekawe programy edukacyjne z naciskiem na umiejętności społeczne i obycie kulturalne.

  Zapewniamy kameralne warunki nauczania tworząc klasy nieprzekraczające 20 osób z podziałem na grupy do 10 osób na lekcjach języków obcych , informatyki i wychowania fizycznego. Nastawieni jesteśmy na wysoki poziom nauczania, który pozwoli doskonale się przygotować do egzaminu maturalnego i późniejszych studiów. Poza tym dbamy o wszechstronny rozwój młodych ludzi, proponując ciekawe programy edukacyjne z naciskiem na umiejętności społeczne i obycie kulturalne.

  Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, zwiększamy liczbę godzin z przedmiotów kierunkowych, proponujemy zajęcia fakultatywne , zarówno wyrównawcze jak i rozszerzające zainteresowania.

  Organizujemy liczne koła zainteresowań naukowych i artystycznych.

  Zwiększamy liczbę lekcji z języków obcych w obu profilach.

  W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy dwa profile kształcenia:

 • I - blok humanistyczny rozszerzający program nauczania z języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

  Po profilu humanistycznym możesz wybrać każde studia filologiczne, historię , socjologię nauki polityczne, społeczne , prawo, kierunki pedagogiczne , studia artystyczne.

 • II - blok biologiczno-chemiczny z rozszerzoną biologią, chemią oraz z językiem angielskim

  Po profilu biologiczno-chemicznym możesz studiować medycynę farmację, chemię, biologię i ich dziedziny pokrewne.

  Dysponujemy doskonale wyposażonymi pracowniami, świetnie zorganizowaną przestrzenią budynku, bogatą biblioteką czynną codziennie , uczniowie mają do dyspozycji duży kompleks sportowy, w tym basen. W szkole jest stołówka oferująca smaczne i zdrowe posiłki kuchni domowej . Budynek szkolny posiada pełny monitoring, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo. Doskonała lokalizacja z punktu widzenia komunikacyjnego ułatwia codzienne funkcjonowanie. Nasze grono pedagogiczne oprócz wysokich kwalifikacji cechuje wysoka życzliwość i otwartość na potrzeby uczniów. Kończąc nasze liceum masz szanse wyboru wielu kierunków studiów.

  Wybierając nasze liceum, które kształci również w systemie integracyjnym uczysz się empatii, tolerancji, zrozumienia, przełamujesz bariery społeczne ,łamiesz stereotypy, uwrażliwisz się na potrzeby innych. To wszystko korzystnie wpływa na Twoją osobowość i funkcjonowanie w zróżnicowanym społeczeństwie, kształtując Cię na człowieka nie tylko rozumu ale i wielkiego serca.
  Szkoła zapewnia codzienny kontakt z pedagogiem. Na stałe współpracujemy z Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, placówkami i instytucjami o charakterze kulturalno-oświatowym. Teatr, muzea, filharmonia to miejsca często przez nas odwiedzane.

  W naszym liceum:

  • panuje miła, przyjazna, twórcza atmosfera
  • pracuje doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna (99% to nauczyciele dyplomowani)
  • w klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli (jeden nauczyciel wspomagający)
  • mamy nowoczesne i przestronne wnętrza, sale lekcyjne wyposażone w rzutniki, komputery, tablice interaktywne, czytelnię multimedialną, nowoczesny blok sportowy
  • realizujemy projekty edukacyjne, projekty międzynarodowe (wymiana młodzieży, w przyszłym roku z Belgią), zadania prospołeczne
  • wspieramy, motywujemy uczniów, rozwijamy talenty
  • zachęcamy ucznia do udziału w życiu szkoły - konkrursy, wycieczki, akcje charytatywne, praca w Samorządzie Uczniowskim, teatr, kino
  • dbamy, aby każdy uczeń czuł się w szkole bezpiecznie (monitoring na korytarzach, szkoła zamknięta w czasie lekcji dla osób z zewnątrz)
  • oferujemy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną (dwóch pedagogów) i higienistki
  • oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych = rozwijające zainteresowania, wyrównawcze z każdgo przedmiotu, rekreacyjne, terapetyczne
  • każdy może poznać nowych znajomych i przyjaciół
  • w stołówce szkolnej można zjeść smaczny posiłek

  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLANUJEMY INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ !!!

  • "ZOSTAĆ KREATYWNYM I PRZEDSIĘBIORCZYM" - innowacja z wos-u i przedsiębiorczości
   • Innowacja programowa ma na celu stworzenie warunków rozwoju, przedsiębiorczości i kreatywności uczniów. Polega na propagowaniu idei nauki przez działanie. Spotkania mają służyć rozwijaniu zainteresowań młodzieży przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania. Ponadto mają wpłynąć na wszechstronny rozwój ucznia.
   • Opracowana innowacja ma na celu wprowadzenie uczniów w podstawowe zagadnienia ekonomiczne, które ułatwiają odnaleźć się w obecnych realiach. Jej zadaniem jest wyposażenie młodzieży w podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwiają podejmowanie jej decyzji dotyczących dalszej drogi edukacyjnej, wyboru zawodu i poruszania się na rynku pracy. Praktyczne podejście do zagadnień ekonomicznych wpływa na rozwój kreatywności i przedsiębiorczości.
   • Duże znaczenie ma działalność projektowa. Innowacja jest przeznaczona dla uczniów gimnazjum i liceum należących do Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.


Wszelkich informacji udziela sekretariat XII LO
codziennie w godzinach: 7.30 - 15.30. Tel: (17) 748 27 00