Untitled Document

STRONA LOGOWANIA

PORTAL.RESMAN.PL

Pragniemy poinformować Rodziców, że od roku szkolnego 2016-2017 dziennikiem obowiązującym jest wyłącznie DZIENNIK ELEKTRONICZNY.


WSZYSCY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO, MUSZĄ PODAĆ ADRES EMAIL WYCHOWAWCY KLASY.

POSIADANIE AKTYWNEGO ADRESU EMAIL i wpisanie go do bazy jest WARUNKIEM KONIECZNYM dostępu do dziennika.

Po dopisaniu adresu do bazy, będą Państwo mogli dokonać rejestracji i aktywować konto.

Wszystkie adresy dopisane w latach poprzednich są aktualne.INSTRUKCJA LOGOWANIA

REGULAMIN E - DZIENNIKA

Regulamin e-dziennik