Untitled Document

STRONA LOGOWANIA

PORTAL.RESMAN.PL

Pragniemy poinformować Rodziców, że w dzienniku elektronicznym systematycznie będą wpisywane tylko oceny uczniów. Pozostałe dane będą uzupełniane na bieżąco w miarę możliwości. Rok szkolny 2015-2016 jest ostatnim rokiem przejściowym, w którym mogą funkcjonować jednocześnie dziennik papierowy i elektroniczny.

OBOWIĄZUJĄCYM DOKUMENTEM W NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2015-2016 JEST DZIENNIK PAPIEROWY.


WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PROSZĘ O PRZYSŁANIE WIADOMOŚCI EMAIL NA ADRES

PALYS.JUSTYNA@WP.PL

POSIADANIE AKTYWNEGO ADRESU EMAIL i wpisanie go do bazy jest WARUNKIEM KONIECZNYM dostępu do dziennika.

W przypadku uczniów obwodowych, adresy email podane w czasie rekrutacji są wpisane do bazy.
(dotyczy uczniów, którzy potwierdzili obwód w pierwszym kroku)

W TREŚCI PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ, IMIONA RODZICÓW ORAZ SIÓDMĄ i OSTATNIĄ CYFRĘ NUMERU PESEL.

Adres email można również podać bezpośrednio wychowawcy klasy.

Po dopisaniu adresu do bazy, będą Państwo mogli dokonać rejestracji i aktywować konto.

Wszystkie adresy dopisane w latach poprzednich są aktualne.

Z uwagi na zmianę serwera bazy danych, należy ponownie aktywować konto i ustanowić nowe hasło dostępu wg instrukcji logowania.
INSTRUKCJA LOGOWANIA

STRONA LOGOWANIA

PORTAL.RESMAN.PL

KAŻDY UCZEŃ TAKŻE MA WŁASNY DOSTĘP DO DZIENNIKA
ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM
OSOBIŚCIE DO SALI 15