Untitled Document

Pragniemy poinformować Rodziców, że w dzienniku elektronicznym systematycznie będą wpisywane tylko oceny uczniów naszej szkoły. Z uwagi na warunki techniczne jakimi dysponuje szkoła, utrudnione jest zamieszczanie na bieżąco frekwencji oraz innych informacji. Dlatego OBOWIĄZUJĄCYM DOKUMENTEM JEST DZIENNIK PAPIEROWY. Państwa prosimy o wyrozumiałość.


WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PROSZĘ O PRZYSŁANIE WIADOMOŚCI EMAIL NA ADRES

PALYS.JUSTYNA@WP.PL

ADRES EMAIL BĘDZIE LOGINEM DO SYSTEMU.

W TREŚCI PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ, IMIONA RODZICÓW ORAZ SIÓDMĄ i OSTATNIĄ CYFRĘ NUMERU PESEL.

Po dopisaniu adresu do bazy, dostaną Państwo informację zwrotną.
następnie należy zapoznać się z instrukcją logowania.


Wszystkie adresy dopisane w latach poprzednich są aktualne.

Należy ponownie ustalić nowe hasło dostępu wg instrukcji logowania.
Dostęp do witryny systemu UONET+ mają tylko zarejestrowani w bazie użytkownicy. Loginem użytkownika jest jego adres e-mail, natomiast hasło dostępu użytkownik tworzy podczas pierwszego logowania do witryny systemu. Po utworzeniu hasła dostępu konieczne jest ponowne uruchomienie witryny systemu i zalogowanie się. Po zalogowaniu użytkownik kierowany jest na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla niego. Ze strony startowej użytkownik może uruchamiać moduły, do których ma dostęp.

INSTRUKCJA LOGOWANIA

STRONA LOGOWANIA

UONETPLUS.VULCAN.NET.PL/RZESZOW

KAŻDY UCZEŃ TAKŻE MA WŁASNY DOSTĘP DO DZIENNIKA
ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM OSOBIŚCIE DO SALI 15