Jesteś tutaj: strona główna / Agendy Szkolne / Koło PCK
www.pck.pl     SZKOLNE KOŁO
      POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Szkolne Koło PCK jest propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Podstawowym celem jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża , promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Opiekunowie koła: BOGUMIŁA DEC-REJMAN i EWA JOPEK-FREND
Dzięki darowiznom pozyskiwanym z 1% PCK między innymi:

  • finansuje posiłki dla ponad 10 000 dzieci rocznie,
  • przygotowuje wyprawki szkolne dla ponad 40 000 dzieci,
  • każdego lata wysyła na kolonie około 1000 dzieci (w 2010r. sfinansował wypoczynek dla ponad 3700 dzieci z terenów popowodziowych),
  • posiada 20 Grup Ratownictwa wyposażonych w specjalistyczny sprzęt - w 2010 r., podczas powodzi ratownicy PCK wspierali działania Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia w trakcie umacniania wałów przeciwpowodziowych oraz ewakuacji ludności z terenów zagrożonych zalaniem,
  • prowadzi szkolenia pierwszej pomocy na terenie całego kraju, corocznie przeszkalając ponad 70 000 osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • posiada 125 punktów opieki i 68 ośrodków opiekuńczych,
  • zatrudnia 4 000 sióstr PCK opiekujących się chorymi w domach,
  • udziela pomocy społecznej ponad 200 000 osób rocznie,
  • w swoich Klubach Honorowych Dawców Krwi zrzesza ponad 200 000 członków i wolontariuszy, dzięki którym do banków krwi trafia rocznie ponad 160 000 litrów tego życiodajnego płynu.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA PCK W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 • wrzesień
  • 27.09.2010r. organizacja pracy Szkolnego Koła PCK ( informacje o zadaniach SK PCK, zatwierdzenie planu pracy na rok bieżący). Udział w akcjach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK.
 • październik
  • 08.10.2010r. spotkanie szkoleniowe z wolontariuszami. Informacje na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Prezentacja filmu edukacyjnego - udzielenie pierwszej pomocy. Rozdanie ulotek informacyjnych uczniom.
  • 12 i 13.10.2010r. przygotowanie materiałów na temat historii i misji PCK, gazetka informacyjna (E. Jopek Frend).
  • 28.10.2010r. spotkanie szkoleniowe pt. " Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych". Omówienie z wolontariuszami akcji "Pomoc potrzebującym" - zbiórki zabawek i odzieży dla młodszych i starszych mieszkańców Rzeszowa i okolic (B. Dec - Rejman).
 • listopad
  • 08.11.2010r. zebranie członków dotyczące zbiórki odzieży. Zachęcenie wolontariuszy do nakłonienia kolegów i koleżanek w szkole do czynnego udziału w akcji. Prelekcja na temat "Łańcuch przeżycia, czyli najważniejsze czynności na miejscu wypadku" (B. Dec - Rejman).
  • 10.11.2010r. uczestnictwo pani Ewy Jopek - Frend w konferencji opiekunów SK PCK. Spotkanie informacyjne z Kołem PCK.
  • 25.11.2010r. organizacja, przeprowadzenie i omówienie szkolnego etapu XIX Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Uczennica klasy III a - Żaneta Serkis zajęła I miejsce w etapie szkolnym.
  • 29.11.2010r. pomoc w przygotowaniu prezentacji i zebraniu materiałów na etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Gazetka informacyjna "Młodzież w PCK".
  • Październik i listopad 2010r. - zbiórka odzieży używanej na rzecz ludzi potrzebujących.
 • grudzień
  • 08.12.2010r. udział Żanety Serkis - zwyciężczyni etapu szkolnego w rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK (pod opieką p. E. Jopek - Frend).

  • 14.12.2010r. przekazanie odzieży używanej i zabawek do Rejonowego Zarządu PCK w Rzeszowie (B. Dec - Rejman, dr A. Olak).
  • 16.12.2010 r. agitacja w celu zaangażowania wolontariuszy do włączenia się w akcje charytatywne.
 • styczeń
  • 10.01.2011r. spotkanie podsumowujące działalność Szkolnego Koła PCK. Pochwała uczennicy Żanety Serkis, która zajęła II miejsce wśród gimnazjalistów w "Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK".

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA PCK W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
 • wrzesień
  • 16.09.2009r. organizacja pracy szkolnego koła PCK (rekrutacja nowych członków, informacje o zadaniach SK PCK, zatwierdzenie planu pracy na rok bieżący).
 • październik
  • 07.10.2009r. spotkanie organizacyjne z wolontariuszami. Omówienie planu pracy. Udział w akcjach organizowanych przez PCK.
 • listopad
  • 04.11.2009r. zebranie członków dotyczące zbiórki odzieży używanej na rzecz osób biednych i potrzebujących z terenu Rzeszowa. Zachęcenie wolontariuszy do nakłonienia kolegów i koleżanek w szkole do czynnego udziału w akcji. Prelekcja na temat: Historii i zadań Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Półksiężyca oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.
  • 10.11.2009r. uczestnictwo pani Ewy Jopek - Frend w konferencji opiekunów SK PCK.
  • 10.11.2009r. zajęcia na temat profilaktyki w zapobieganiu grypie. Przedstawienie informacji o konkursie "Grypa - zagrożenia i sposoby ochrony" (termin składania prac na konkurs 11.12.2009r.)
  • 17.11.2009r. przygotowanie uczniów do szkolnego etapu konkursu "Promocja zdrowego stylu życia - PCK".
  • 23.11.2009r. zbiórka odzieży używanej na rzecz PCK.
  • 26.11.2009r. organizacja i przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu "Promocja zdrowego stylu życia - PCK".
 • grudzień
  • 7.12.2009r. zebranie i przekazanie odzieży używanej i zabawek do Rejonowego Zarządu PCK w Rzeszowie.
  • 07.12.2009r. przekazanie maskotek, ubrań i słodyczy jednej z uczennic naszej szkoły.
  • 10.12.2009r. agitacja w celu zaangażowania wolontariuszy do włączenia się w akcje charytatywne. Przygotowanie ucznia M. Piotrowskiego z kl. II a - zwycięzcy szkolnego etapu konkursu "Promocja zdrowego stylu życia - PCK" do etapu rejonowego olimpiady.
  • 15.12.2009r. uczeń M. Piotrowski zajął III miejsce wśród gimnazjalistów w "Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK".
 • styczeń
  • 27.01.2010r. spotkanie podsumowujące działalność Szkolnego Koła PCK. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursów: "Grypa - zagrożenia i sposoby ochrony", "Promocja zdrowego stylu życia - PCK". Omówienie planu pracy SK PCK na II semestr roku szkolnego 2009/2010.
 • marzec
  • 02.03.2010r. Spotkanie wolontariuszy w celu omówienia działań na drugie półrocze roku szkolnego 2009/2010.
  • 10.03.2010r. Zebranie członków dotyczące akcji "Możesz pomóc PCK - przekaż 1% podatku na PCK KRS 0000225587. Prośba pod adresem uczniów, by zachęcili rodziców do przekazania 1% podatku na PCK w rozliczeniu dochodowym za rok 2009.
  • 15.03.2010r. Spotkanie poświęcone zorganizowaniu akcji wielkanocnej na rzecz osób potrzebujących z terenu Rzeszowa. Ustalenie i podział zadań wśród wolontariuszy (m.in. zrobienie plakatu, akcja informacyjna: przez radiowęzeł szkolny, zawieszenie afiszy w holu, informacja na stronie internetowej szkoły). Zbiórka żywności długoterminowej (typu: makaron, mąka, cukier, ryż, kasza, słodycze). Wszystkie produkty zostały przekazane rodzinom potrzebującym z terenu Rzeszowa.
  • 29.03.2010r. Przekazanie darów na ręce prezesa Zarządu Rejonowego PCK pana Marka Pawełka, który dostarczy rodzinom biednym z terenu Rzeszowa.
  • 29.03.2010r. Przekazanie żywności uczennicom rodzin potrzebujących z Gimnazjum nr7.
 • kwiecień
  • 07.04.2010r. Szkolenie medyczno - sanitarne wolontariuszy przez ratownika medycznego pana Przemysława Chmaja i pana dr Antoniego Olaka. Poinformowanie o działalności posterunku sanitarno - medycznego, uzupełnianie apteczki szkolnej, pokaz w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • maj
  • 15.05.2010r. Agitacja w celu większego zaangażowania młodzieży do włączenia się w akcje charytatywne. Krótka pogadanka dotycząca zdrowego stylu życia.
  • 19.05.2010r. Akcja "Pomóż powodzianom" związana z klęską jaka nawiedziła tereny południowej Polski. Podział zadań: akcja informacyjna przez radiowęzeł, plakaty informacyjne w holu szkoły, opiekunowie prowadzili agitacje wśród uczniów. Informacja dla uczniów ukazała się w postaci: Akcja "Pomóż powodzianom" - zbiórka środków finansowych na pomoc powodzianom. Pieniądze można wpłacać na konto PCK z dopiskiem "Powódź 2010" oraz wysłać sms-a o treści POMOC pod numer 7364 natomiast dary: żywność długoterminową: odzież, koce, pościel, można przynosić pod adres: Rzeszów, ul. Warszawska 16.
 • czerwiec
  • 02.06.2010r. Zachęta do udziału w konkursie "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach". Pogadanka na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • 09.06.2010r. Spotkanie podsumowujące działania w II półroczu. Nagrodzenie uczestników konkursu "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach". Podziękowanie za współpracę.
  • Systematyczna aktualizacja gazetki PCK: "Grypa - zagrożenia i sposoby ochrony", "Mity i fakty o zdrowym odżywianiu" oraz "Wiosna" (odpowiedzialni: E. Jopek - Frend i wolontariusze).

AKCJA SZKOLNEGO KOŁA PCK "Zbiórka odzieży"

Szkolne Koło PCK składa gorące podziękowanie całej społeczności szkolnej: nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących z terenu Rzeszowa.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pani Agnieszki Gajdy, uczniów: Klaudii Gargaś, Anety Siwiec, Gabrieli Piotrowskiej, Macieja Piotrowskiego, Mateusza Mazura, Żanety Serkis, Ani Drążek, Moniki Południak oraz Michała Grabosia, a także Przewodniczącego Rady Rodziców pana dr A. Olaka za pomoc w dostarczeniu odzieży, kołder i maskotek Zarządowi Rejonowemu PCK w Rzeszowie przy ulicy Sobieskiego 4/2.

Mamy nadzieję, że akcja przyczyni się do większego uwrażliwienia na potrzeby innych ludzi.

Zapraszamy do dalszej współpracy.
Opiekunowie SK PCK: Bogumiła Dec-Rejman, Ewa Jopek-FrendKonkurs "Promocja Zdrowego Stylu Życia"

Wyniki szkolnego etapu konkursu:

 • 1. Maciej Piotrowski (kl. II a)

 • 2.Bartosz Mościszewski (kl. II d)

 • 3.Konrad Kaczor (kl. III f)
 • Opiekunowie Koła PCK  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA PCK W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

  1. I półrocze
   • Spotkania odbywały się w pierwszy poniedziałek miesiąca i w miarę potrzeb.
   • Na zajęciach realizowana była tematyka dotycząca edukacji prozdrowotnej (program kółka).
   • Systematyczna współpraca z Zarządem Regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża. Udział w spotkaniu Zarządu w sprawie: działań statutowych PCK, szkoleń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wzajemnej współpracy (05.11.2008).
   • Przeprowadzenie na przełomie października i listopada zbiórki odzieży używanej i przekazanie jej Zarządowi Rejonowemu w Rzeszowie (01.12.2008r.).
   • Przygotowanie i zorganizowanie konkursu na maskotkę Szkolnego Koła PCK (XII 2008/I2009). Wygrała praca Macieja Piotrowskiego z kl.Ia. Wyróżniono maskotkę Żanety Serkis z kl.Ia. Organizatorzy: Bogumiła Dec - Rejman i Ewa Jopek.
   • Wspólnie z samorządem uczniowskim przystąpienie do ogólnopolskiej akcji UNICEF "Na ratunek dzieciom w Kongo". W ramach akcji informacyjno - pomocowej przeprowadzono: zajęcia na temat sytuacji dzieci w Kongo, sprzedaż stroików i kartek świątecznych, zbiórkę pieniędzy oraz konkurs wiedzy o RDK (XI 2008 - I 2009). Sprawozdanie z realizacji akcji i pieniądze zostaną przekazane na konto UNICEF - "Na ratunek dzieciom w Kongo".

  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA PCK W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

  WOLONTARIUSZE: Ilona Leśniak, Beata Wałek, Agnieszka Zawiłowicz, Izabela Piela, Joanna Ciupak, Sabina Kaczmarek, Karolina Obacz, Klaudia Kalitan, Kamila Jodłowska, Monika Albrzykowska, Magdalena Jarosz, Katarzyna Dudzińska, Karolina Maronka, Agnieszka Dobosz.

  • Zajęcia poświęcone problematyce prozdrowotnej i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Konkurs "Historia Polskiego Czerwonego Krzyża" (test wiedzy, 22maja 2007r.).
  • Wyniki konkursu: I miejsce - Klaudia Kalitan i Magdalena Nalepa
  • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej "Ośrodek Wsparcia" dla osób starszych w Rzeszowie.
  • Inscenizacja z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
  • program artystyczny o Ojcu Świętym Janie Pawle II w rocznicęwyboru na papieża.
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie kiermaszu ozdób i kartek bożonarodzeniowych i wielkanocnych (wspólnie z Samorządem Uczniowskim, XII 2006r., III 2007r.). Pieniądze zostały przeznaczone na potrzeby Domu Dziecka w Łące.
  • Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia (etap szkolny). Do następnego etapu zakwalifikowała się Justyna Skibińska, zajmując II miejsce (8 IV 2007r.).
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie kiermaszu walentynkowego (wspólnie z Samorządem Uczniowskim, II 2007r.). Akcja charytatywna na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Łące.
  • Zbiórka odzieży używanej (przekazanie Zarządowi Rejonowemu PCK w Rzeszowie).
  • Opracowała Bogumia Dec

  DZIAŁALNOŚĆ W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007.

  Wrzesień

  • Spotkanie opiekunów z wolontariuszami Szkolnego Koła PCK przy Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie (m.in. wybór Zarządu)
  • .
  • Przedstawienie planu pracy koła PCK ( program Szkolnego Koła PCK).
  • Zagospodarowanie tablicy dla SK PCK.

  Październik

  • Na spotkaniach realizacja tematyki prozdrowotnej (program koła).
  • Zmiana gazetki PCK z nastawieniem na tematykę młodzieżową - Dzień Młodzieży PCK - 25 X.
  • Zbiórka odzieży i maskotek na rzecz osób biednych i potrzebujących (X/XI 2006r.).

  Listopad

  • Akcja promocyjna związana z dniami Honorowego Krwiodawstwa PCK (22 - 26 XI).
  • Przekazanie zebranej odzieży i maskotek Prezesowi Rejonowego Zarządu PCK .

  Grudzień

  • Spotkanie okolicznościowe z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
  • Spotkanie opłatkowe (życzenia świąteczne dla wolontariuszy).
  • Kiermasz świąteczny (sprzedaż upominków, aniołków, karteczek i stroików świątecznych). Upominki zostały wykonane przez uczniów pod kierunkiem p.D. Wnęk i p. B. Dec. Pieniądze ze sprzedaży upominków zostaną przekazane na Dom Dziecka. Akcja zorganizowana wspólnie ze Samorządem Szkolnym (XII 2006r.).

  Styczeń

  • Pogadanki oświatowo - zdrowotne.
  • Jasełka bożonarodzeniowe w Domu Seniora, 26.01.2007r. (Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie).
  • Dyskusja nad sprawozdaniami półrocznymi (wolontariusze i opiekunowie koła: B. Dec, B. Mikuła).

  Opracowała: Bogumiła Dec - opiekun Szkolnego Koła PCK.

  Działalność Szkolnego koła PCK w roku szkolnym 2005/2006
  • Zajęcia prowadzone w problematyce prozdrowotnej i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Redagowanie i kolporta gazetki Szkolnego Koła PCK.
  • Konkurs "Poradnik pierwszej pomocy przedlekarskiej". Wyniki konkursu:
   • I miejsce - Natalia Bednarz (kl. III o)
   • II miejsce - Katarzyna Mica (kl. III o)
   • III miejsce - Andelika Kapa i Sylwia Zgórska (kl. III m)
  • Współorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Rzeszowie.
  • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej "Ośrodek Wsparcia" dla osób starszych w Rzeszowie.
   • Inscenizacja z okazji świąt Bożego Narodzenia,
   • program artystyczny o Ojcu świętym Janie Pawle II w rocznicę wyboru na papieża,
   • inscenizacja wielkanocna.
  • Zbiórka pieniędzy na rzecz ludzi biednych i potrzebujcych (akcja walentynkowa) - pieniądze zostały przekazane na konto Zarzdu Rejonowego PCK w Rzeszowie.
  • Zbiórka odzieży używanej (przekazanie Zarzdowi Rejonowemu PCK w Rzeszowie).
  • Wrzesień
   • Spotkanie opiekunów z wolontariuszami Szkolnego Koła PCK
   • Przedstawienie propozycji konkretnych działań SK PCK na pierwszy semestr roku szkolnego.
  • Październik
   • System pokazów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
   • Gazetka ścienna z okazji "Dnia Modziey PCK" - 25.10.2006r.
   • Inscenizacja o Ojcu Świętym - Janie Pawle III - Dom Wsparcia dla osób starszych.
  • Listopad
   • Akcja promocyjna związana z dniami Honorowego Krwiodawstwa PCK.
   • Konkurs związany z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Grudzień
   • Spotkanie okolicznociowe z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
   • Zbiórka odzieży używanej dla osób biednych.
  • Styczeń
   • Pogadanki i szkolenia dotyczce pierwszej pomocy przedlekarskiej.
   • Dyskusja nad sprawozdaniami półrocznymi.
  Działalność Szkolnego koła PCK w pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005
  • wolontariusze koła PCK z organizacją M.O.W.A. przeprowadzio akcję zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego w Biesanie w Północnej Osetii. Członkom tych organizacji udało się zebrać 190.00 zł. Pienidze te zostały przekazane na konto Zarzdu Rejonowego PCK w Rzeszowie (wrzesień 2004r.);
  • aktualizacja tablicy informacyjnej Szkolnego Koła PCK (padziernik 2004r.);
  • konkurs: "Nie pij nie pal nie bierz (padziernik / listopad 2004r.);
  • spotkanie andrzejkowe (wróżby, przepowiednie, 29 listopada 2004r.);
  • spotkanie opłatkowe (quizy związane z tradycją bożonarodzeniow, 20 grudnia 2004r.);
  • akcja zbiórki odzieży używanej i przekazanie Zarzdowi Rejonowemu PCK w Rzeszowie (grudzień 2004r. / styczeń 2005r.).
  Działalność Szkolnego koła PCK w roku szkolnym 2003/2004
  • powstanie Szkolnego koła PCK - 2 padziernika 2003r.;
  • wolontariusze koła PCK z Młodzieżowej Ochotniczej Wolontarystycznej Akcji (M.O.W.A.) przygotowali obchody "Dnia Babci i Dziadka" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej "Ośrodek Wsparcia" (30 stycznia 2004r., ul. Seniora 2 w Rzeszowie);
  • akcja "Serduszka" - wolontariusze sprzedawali zrobione przez siebie upominki walentynkowe. Pieniądze uzyskane ze sprzeday upominków w wysokości 100 zł zostały przekazane na rzecz osób biednych i potrzebujących Zarządowi Rejonowemu PCK w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego (2 lutego 2004r.);
  • zajęcia dotyczce problematyki prozdrowotnej, antynikotynowej i antyalkoholowej (kwiecień- czerwiec 2004r.);
  • konkurs dotyczcy problematyki prozdrowotnej : "Jak dbałość o higienę osobistą (kwiecień / maj 2004r.);
  • konkurs na logo Szkolnego Koła PCK (maj / czerwiec 2004r.);
  • zorganizowanie zbiórki odzieży używanej i przekazanie Zarzdowi Rejonowemu PCK w Rzeszowie (maj / czerwiec 2004r.);
  • zrobienie gazetki informacyjnej o działalności Szkolnego Koła PCK (tablica szkolna przy sali informatycznej - K 5).
   • Strona zgodna ze standardami CSS 2.1 i XHTML 1.1. Strona stworzona z myślą o przeglądarkach respektujcych standardy internetowe.