GLOBE GAMES 2015 - PRAGA

W dniach od 28 do 31 maja 2015 r. w Pradze odbyły Międzynarodowe GLOBE GAMES w ramach programu Globe. Nasze Gimnazjum reprezentowały trzy uczennice: Aleksandra Skrzypa, Patrycja Łobodzinska i Karolina Szwajca pod opieką pani Doroty Zembroń. Uroczyste otwarcie spotkania odbyło się w centrum Pragi - uczestnicy przetoczyli ogromną globową piłkę urokliwymi uliczkami miasta. W kolejnych dniach nasze uczennice brały udział w zajęciach zorganizowanych przez uczniów szkoły Kunratice w Pradze. Współpraca w międzynarodowych drużynach przy wykonywaniu globowych zadań przebiegała doskonale dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Nasze uczennice reprezentowały nasz kraj i nasze miasto również podczas sesji plakatowej tego seminarium uczniowskiego w którym uczestniczyli przedstawiciele Słowacji, Niemiec, Holandii i USA. Podczas ceremonii zamknięcia wszyscy otrzymaliśmy gratulacje i podziękowania.     GLOBE GAMES 2014 - Iwonicz/Strzyżów

W dniach od 7 do 10 czerwca 2014r. w okolicach Iwonicza i Strzyżowa odbyło się seminarium dla najaktywniejszych uczniów Programu GLOBE (Polskie GLOBE GAMES) pod hasłem Badaj Klimat z Programem GLOBE - Badawcza Kampania Klimatyczna. W tegorocznym seminarium uczestniczyli uczniowie klas I, II i III naszego Gimnazjum: Szymon Janicki, Jakub Olszewski, Michał Wilk, Michał Zych, Jan Pałka, Jakub Niedziałek i Szymon Pasierb. Zajęcia odbyły się w okolicy Iwonicza i Strzyżowa oraz Gwoździanki - Stacji Meteo, gdzie zajęcia poświęcone zostały zagadnieniu zmian klimatycznych. Odwiedziliśmy również malowniczy rezerwat "Prządki", Zamek Kamieniec - Odrzykoń, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Kopalnię Ropy Naftowej w Wietrznie, gdzie odbyły się zajęcia z zakresu geologii i paleoklimatologii oraz hutę szkła w Rymanowie. Wszyscy uczestnicy wykazali się wiedzą na temat badań w ramach Programu GLOBE - wykonując zadania na stanowiskach dydaktycznych. Na zakończenie seminarium, w części artystycznej zaprezentował się Zespół No 1 z naszego Gimnazjum, którego opiekunem jest Pani Iwona Bednarz. Seminarium było formą wyróżnienia najlepszych szkół Programu GLOBE w Polsce.
Opiekun: Dorota Zembroń


Ogólnopolskie spotkanie młodych badaczy Programu GLOBE - Darłówek 2013 r.

W dniach od 8 do 11 czerwca 2013 roku w Darłówku odbyło się seminarium dla uczniów Programu GLOBE, nasze Gimnazjum reprezentowali uczniowie: Damian Biel, Weronika Binduga, Kinga Kempa z klasy III G oraz Szymon Janicki z klasy II G. Seminarium dla uczniów jest formą wyróżnienia najaktywniejszych. Spotkanie miało charakter warsztatów terenowych (GLOBE GAMES) podczas których odbyły się całodniowe, piesze wycieczki po terenie. Podczas tegorocznych Globe Games dowiedzieliśmy się jak używać luksomierza, uczyliśmy się jak poprawnie zawiązać różnego rodzaju węzły i mieliśmy okazję przymierzyć kombinezony ratunkowe, które używane są na statkach. Odwiedziliśmy również statek należący do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, gdzie tłumaczono nam podstawy nawigacji i kod flagowy. I co najważniejsze -Szymon Janicki zdobył tytuł " Najaktywniejszego ucznia w grupie podczas tegorocznych Globe Games".
Opiekun: Dorota ZembrońJESTEŚMY SZKOŁĄ TRENERSKĄ PROGRAMU GLOBE !!!


19 kwietnia 2011 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, odbyła się XI Konferencja Dyrektorów Szkół Programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment).
Dyrektorzy Szkół Programu GLOBE oraz goście honorowi zostali zaproszeni do rezydencji Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, gdzie zostały rozdane nagrody dla najaktywniejszych , najbardziej zaangażowanych szkół w programie.

Niezmiernie miło jest nam poinformować,że nasza szkoła uplasowała się na:

II MIEJSCU W BADANIACH POKRYCIA TERENU SZKÓŁ PROGRAMU GLOBE

III MIEJSCU W RANKINGU PONAD 100 SZKÓŁ PROGRAMU GLOBE W POLSCE.

Jest to ogromny sukces uczniów i nauczycieli naszej szkoły, prowadzących badania, uczestniczących w programie od 2002 roku. Należy przypomnieć też, że JESTEŚMY SZKOŁĄ TRENERSKĄ PROGRAMU. Dzięki tak wysokim lokatom nasi uczniowie już w czerwcu wyjadą kolejny raz na Polskie GLOBE Games 2011, które zostaną zorganizowane na terenie MAZURSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Spotkanie zostanie zorganizowane w Rucianym Nidzie, sercu Puszczy Piskiej, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w dniach 12-15.06.2011 r.

Od 2010 roku nasze gimnazjum uczestniczy w " Regionalnych projektach badawczych programu Globe" i pełni funkcję szkoły trenerskiej. Rozszerzając formułę programu Globe w Polsce nawiązaliśmy współpracę ze szkołami nieuczestniczącymi w realizacji tego programu, tj. Szkołami Podstawowymi nr 11, 12 i 23 w Rzeszowie.
Celem rozpoczęcia współpracy z ww. szkołami jest promocja programu Globe w którym Gimnazjum nr 7 uczestniczy z sukcesami od 2002 roku. Wspólnie z zaproszonymi szkołami opracowana zostanie wirtualna ścieżka dydaktyczno-badawcza na terenie miasta Rzeszowa lub okolic.
Uczniowie z zaproszonych szkół uczestniczyć będą w badaniach z zakresu atmosfery, hydrologii i pokrycia terenu przy wykorzystaniu narzędzi technicznych i informatycznych dostępnych w naszym Gimnazjum . Uczestnicy otrzymają nagrody ufundowane przez Krajowego Koordynatora Programu Globe w Polsce chętni uczniowie będą mogli kontynuować badania po ukończeniu szkoły podstawowej i podjęciu dalszej nauki w Gimnazjum nr 7.Wirtualna ścieżka dydaktyczno - badawcza
"Walory historyczno - przyrodnicze doliny Wisłoka"

Uczniowie Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie od 8 lat uczestniczą w międzynarodowym, edukacyjnym Programie GLOBE obserwując elementy atmosfery, wykonując badania hydrologiczne, fenologiczne, pokrycia terenu i gleby. W ramach rozszerzenia zakresu badań przystąpiliśmy do Regionalnych Projektów Badawczych, otrzymując tytuł szkoły trenerskiej Podkarpacia.

Ścieżka dydaktyczno - badawcza "Walory historyczno - przyrodnicze doliny Wisłoka" została opracowana przez Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie, przy współudziale nauczycieli przyrody szkól rzeszowskich, tj. Szkoły Podstawowej nr 11 - Pani mgr Katarzyny Chmiel, Szkoły Podstawowej nr 12 -Pani mgr Doroty Rusin i Pani mgr Krystyny Pietrzak i Szkoły Podstawowej nr 23 - Pani mgr Magdaleny Stępniak. Ścieżka "Walory historyczno - przyrodnicze doliny Wisłoka" jest doskonałą pomocą w realizacji celów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Uświadomienie im, jak ciekawy jest własny region, jest ważne dla kształtowania wrażliwości, spostrzegawczości i odpowiedzialności uczniów. Obserwacja obiektów historycznych połączona z kontaktem z naturalnym środowiskiem jest metodą wdrażającą do aktywności, jak również przygotowaniem do pracy badawczej. Bulwary Rzeszowskie i Lisia Góra to ulubione miejsca wycieczek oraz spotkań dzieci i młodzieży. Warto więc uczynić je swoistą "zieloną szkołą", w której uczniowie zdobywają wiedzę o historii i przyrodzie. Długość proponowanej ścieżki wynosi około 3,5 km, jej trasa biegnie wzdłuż rzeki Wisłok, od Starego Cmentarza przez Bulwary na Lisią Górę. Czas trwania zajęć wynosi około 2,5 godziny.

Zajęcia można prowadzić na całej trasie lub na wybranym fragmencie.

Scenariusz zajęć na ścieżce oraz potrzebne materiały znajdują się na stronie:
REGIONALNE PROJEKTY BADAWCZE
Pierwsze badania na ścieżce:
- 25 października 2010 r. uczniowie koła przyrodniczego Szkoły Podstawowej nr 12 w Rzeszowie
- 28 października 2010 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie
- 2 listopada 2010 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie

Nauczyciel Globe Dorota ZembrońSpotkanie podsumowujące Regionalne Projekty Badawcze Programu GLOBE

W dniu 12 maja 2011 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie odbyło się podsumowanie Regionalnych Projektów Badawczych, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie - panie mgr Katarzyna Chmiel SP11, mgr Krystyna Pietrzak SP12. Uczniowie koła przyrodniczego SP12 dwukrotnie dokonywali na ścieżce obserwacji i pomiarów - jesienią w dniu 25 października 2010 roku i wiosną w dniu 9 maja 2011 roku. Uczniowie koła przyrodniczego Szkoły Podstawowej nr 11 również dwukrotnie dokonywali na ścieżce obserwacji i pomiarów - jesienią w dniu 2 listopada 2010 roku i wiosną w dniu 10 maja 2011 roku. Podczas spotkania uczniowie koła Globe Gimnazjum nr 7 wraz z nauczycielem - panią Dorotą Zembroń prezentowali uczestnikom sprzęt do badań globowskich, jakim dysponuje szkoła, przygotowali pokazy badań fenologicznych(drzewka globowskiego), hydrologicznych, gleby i atmosfery. Na zakończenie spotkania wicedyrektor ZSO nr 4 w Rzeszowie - pani Beata Śmiałek podziękowała uczestnikom projektu za pracęi zaangażowanie w prowadzeniu badań na ścieżce, zostały również wręczone dyplomy i nagrody. Dla nauczycieli uczestniczących w projekcie od dyrektora ZSO nr 4 w Rzeszowie - pana Ryszarda Sobonia zostały przekazane pisemne podziękowania za aktywne uczestnictwo wraz uczniami w badaniach na ścieżce dydaktyczno - badawczej "Walory historyczno - przyrodnicze doliny Wisłoka".

The GLOBE Program

Wycieczka Programu GLOBE w Bieszczady

X Czeskie Globe Games

Co to jest program GLOBE?
Program GLOBE jest programem ekologiczno-edukacyjnym, internetowym, skupiającym uczniów, nauczycieli i uczonych w zakresie poznawania globalnych problemów środowiska.

Idee i cele programu
Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii. Przyczynianie się do naukowego zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących na Ziemi.

Historia GLOBE
Projekt programu został przedstawiony z inicjatywy Wiceprezydenta USA Ala Gore'a w Dniu Ziemi 22 kwietnia 1994 roku, a przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych. - 22 kwietnia 1995 roku rozpoczęło działalność 2500 szkół amerykańskich - Zaproszono do udziału wszystkie szkoły z całego świata. W Programie GLOBE uczestniczy już ponad 10000 szkół z całego świata. Po odbytym szkoleniu dla nauczycieli (wrzesień 2002r.) zdecydowaliśmy realizować ekologiczno-edukacyjny program GLOBE. Początki były bardzo trudne ze względu na potrzebę zgromadzenia sprzętu niezbędnego do badań. Pokonując wiele barier finansowych zakupiliśmy sprzęt do badań atmosferycznych. Odbyte szkolenie i współpraca nauczycieli pozwoliły na rozpoczęcie badań.

Zakres badań i obserwacji

Atmosfera
pomiary i obserwacje codziennie w południe słoneczne:


Hydrologia
raz w tygodniu
Przeszkoleni nauczyciele , którym powierzono poszczególne działy:
Wiesława Cichoń (fizyk)- ATMOSFERA
Dorota Zembroń (fizyk) - ATMOSFERA
Ewa Dudek (biolog) - HYDROLOGIA
Anika Siorek(biolog) - HYDROLOGIA
Jolanta Pietrasz(chemik) - HYDROLOGIA

Meteorologiczna część GLOBE

realizowana jest w klasie drugiej i trzeciej pod kierunkiem nauczycieli od grudnia 2002 r. Zadaniem uczniów są codzienne obserwacje (w tzw. południe słoneczne) zachmurzenia, ilości opadów i ich kwasowości. Uczniowie odnotowują wówczas również temperaturę aktualną, maksymalną i minimalną. Te obserwacje gromadzone są na głównym serwerze GLOBE. Program pozwala więc na wykorzystywanie technik informatycznych w gromadzeniu danych i ich wizualizacji w formie wykresów i mapek. Udział uczniów w tej części programu wyrabia odpowiedzialność, rzetelność i dokładność.

Hydrologiczna część GLOBE
Jest doskonałym poszerzeniem programu z chemii z drugiej klasy, w której planowo naucza się między innymi chemię roztworów wodnych. Zadaniem uczniów są systematyczne pomiary (raz w tygodniu) dziewięciu fizyko-chemicznych parametrów jakości wody w rzece Wisłok, zawsze w tym samym miejscu. Daje to możliwość obserwacji zmian sezonowych, oraz zmian spowodowanych działalnością człowieka.Uczniowie poznają metody oznaczania tych parametrów, mogą interpretować zebrane wyniki, porównywać je z wynikami lat poprzednich zgromadzonymi na głównym serwerze oraz z wynikami innych szkół "globowskich" z całego świata. Pomiary wykonywane są codziennie zaś wysyłanie raportów drogą internetową do Waszyngtonu odbywa się raz w tygodniu.


Korzyści

ROK SZKOLNY 2009-2010

W bieżącym roku szkolnym w naszym Gimnazjum prowadzimy badania i obserwacje w zakresie Atmosfera, Hydrologia , Pokrycie terenu, Fenologia oraz Badania gleby.

Badania ATMOSFERYCZNE

polegają na codziennych pomiarach i obserwacji ( w południe słoneczne): rodzaju chmur, stopnia zachmurzenia, ilości opadów ( deszczu i śniegu), pH opadów, maksymalnej, minimalnej i bieżącej temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego oraz pomiaru temperatury ziemi. Zespół badawczy tworzą uczniowie klas III D Katarzyna Pliszewska, Katarzyna Czarnota, Karolina Szybisz, Aleksandra Sitarz, Marcin Kret, Michał Śnieżek, Anna Demkiewicz, Paulina Nieradko, Ewelina Wróbel, Anna Leśków, i IIIC Joanna Słuja

Badania HYDROLOGICZNE

polegają na cotygodniowym pobraniu próbki wody z rzeki Wisłok oraz zbadaniu wskaźników jakości.
Pracują dwa zespoły badawcze:
W pierwszym zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr Ewa Dudek, w drugim zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr Anika Siorek.

Pokrycie terenu/badania biologiczne

polegają na przeprowadzeniu obserwacji naziemnych wybranego terenu czyli określeniu zwarcia drzew i pokrycia gruntu oraz określeniu gatunków dominujących i subdominujących drzew ( dwa razy w roku wiosną i jesienią). Celem badań jest zrozumienie otaczającego nas krajobrazu. W tym roku szkolnym badania zostały przeprowadzone w dniu 6 października 2009r. w parku przy WSK. Zespół badawczy tworzyli: uczniowie klasy I E Matylda Jarosz, Aleksandra Malisz, Elżbieta Łoza, Agnieszka Kaplita, Jakub Szajna, Janek Dobrucki, Mikołaj Dorociak, Kamil Mędlowski, Dariusz Krajewski, Michał Kuć, Michał Sieczkowski.

Fenologia

polega na monitorowaniu długości okresu wegetacyjnego drzewka globowskiego. W czasie obserwacji fenologicznych ( na jednej gałęzi wybrano 5 listków do obserwacji), uczennice dwa razy w tygodniu, rozpoczynając dwa tygodnie przed pękaniem pąków - aż do momentu, kiedy liście już nie rosły dokonywały pomiaru długości liści. Uczennice zanotowały daty pojawienia się i etapy wzrostu liści.
Obecnie dwa razy w tygodniu notują daty zmian koloru liści na podstawie Katalogu kolorów roślin GLOBE, przy ich starzeniu się aż do momentu, kiedy zmiana koloru liści będzie całkowita lub liście opadną.
Zespół badawczy tworzą uczennice klasy III F: Joanna Korczykowska i Sabina Masłyk.

Badania gleby

polegają na pobraniu próbek gleby z pięciu poziomów metrowego dołu, następnie po odpowiedniej obróbce gleby określeniu ciężaru właściwego gleby. Badania prowadzone są dwa razy w roku wiosną i jesienią. Zespół badawczy tworzą uczniowie klasy I E.

WYDARZENIA

W dniu 6 października uczniowie 1E, klasy badawczej programu GLOBE, pod opieką wychowawcy wykonali badania biologiczne pokrycia terenu polegające na przeprowadzeniu obserwacji naziemnych wybranego terenu czyli określeniu zwarcia drzew i pokrycia gruntu oraz określeniu gatunków dominujących i subdominujących drzew. Celem badań jest zrozumienie otaczającego nas krajobrazu.. Zespół badawczy tworzyli: uczniowie klasy I E Matylda Jarosz, Aleksandra Malisz, Elżbieta Łoza, Agnieszka Kaplita, Jakub Szajna, Janek Dobrucki, Mikołaj Dorociak, Kamil Mędlowski, Dariusz Krajewski, Michał Kuć, Michał Sieczkowski
ROK SZKOLNY 2008-2009

W bieżącym roku szkolnym prowadzimy badania i obserwacje w zakresie Atmosfera, Hydrologia , Pokrycie terenu i Fenologia.

Badania ATMOSFERYCZNE

Zespół badawczy tworzą uczniowie klasy III I: Piotr Kluska, Patryk Stanio, Justyna Majchrowska, Angelika Mazur, Dawid Różański, Sebastian Kocan, Diana Chyła, Justyna Sokołowska, Patrycja Węgrzyn, Justyna Rzeźnik, Jakub Rapita, Rafał Drążek oraz uczniowie klasy III B: Katarzyna Puzio, Kinga Poręba, Klaudia Lachcik, Anna Bochnowska, Anna Tarnawska, Magdalena Złamaniec, Karolina Pasieka, Kacper Mroczek, Jakub Żak. Nauczycielską opiekę nad badaniami i wysyłaniem raportów sprawują mgr Wiesława Cichoń i mgr Dorota Zembroń.

Badania HYDROLOGICZNE

Pracują dwa zespoły badawcze:
W pierwszym zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr Ewa Dudek, zespół tworzą następujący uczniowie klasy I C: Cisek Ida, Graboś Agata, Kazek Beata, Kloc Karolina, Idec Michał, Lis Alan, Rumak Karolina, Rozmus Katarzyna, Samborska Monika i Szczepanik Ewelina.
W drugim zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr Anika Siorek, zespół tworzą następujący uczniowie: klasy III L Katarzyna Madeja, Jakub Madeja, Zuzanna Lubecka, klasy III B Kacper Mroczek, Jakub Żak, Anna Bochnowska, Katarzyna Puzio, Szeląg Katarzyna.
Osobą odpowiedzialną za wysyłanie raportów drogą internetową do Waszyngtonu jest mgr inż. Jolanta Pietrasz.

Pokrycie terenu/badania BIOLOGICZNE

polegają na przeprowadzeniu obserwacji naziemnych wybranego terenu czyli określeniu zwarcia drzew i pokrycia gruntu oraz określeniu gatunków dominujących i subdominujących drzew (dwa razy w roku wiosną i jesienią). Celem badań jest zrozumienie otaczającego nas krajobrazu. W tym roku szkolnym badania zostały przeprowadzone w dniu 11 czerwca 2008r. w parku Olszynki. Zespół badawczy tworzyli: uczniowie klasy III I Sebastian Kocan, Piotr Kluska, Patrycja Węgrzyn oraz uczniowie klasy III B Jakub Żak, Aneta Ochendowska, Łukasz Bednarz . Nauczycielską opiekę nad badaniami i wysyłaniem raportów sprawują mgr Wiesława Cichoń i mgr Dorota Zembroń.

FENOLOGIA

- polega na monitorowaniu długości okresu wegetacyjnego drzewka globowskiego - w tym roku kalendarzowym jest to brzoza . W czasie obserwacji fenologicznych ( na jednej gałęzi wybrano 5 listków do obserwacji), uczennice dwa razy w tygodniu, rozpoczynając dwa tygodnie przed pękaniem pąków - aż do momentu, kiedy liście już nie rosły dokonywały pomiaru długości liści. Uczennice zanotowały daty pojawienia się i etapy wzrostu liści.
Obecnie dwa razy w tygodniu notują daty zmian koloru liści na podstawie Katalogu kolorów roślin GLOBE, przy ich starzeniu się aż do momentu, kiedy zmiana koloru liści będzie całkowita lub liście opadną.
Zespół badawczy tworzą uczennice klasy III I: Patrycja Węgrzyn, Justyna Rzeźnik i Justyna Sokołowska.
Nauczycielską opiekę nad badaniami i wysyłaniem raportów sprawują mgr Wiesława Cichoń i mgr Dorota Zembroń.

Seminarium dla uczniów Programu GLOBE - Międzyzdroje 2009 r.
W dniach od 2 do 5 czerwca 2009 roku w Międzyzdrojach odbyło się seminarium dla uczniów Programu GLOBE, nasze Gimnazjum reprezentowały cztery uczennice: Ewelina Wróbel, Katarzyna Czarnota , Katarzyna Pliszewska z klasy II d oraz Joanna Słuja z klasy II c pod opieka pani mgr Doroty Zembroń. Seminarium dla uczniów jest formą wyróżnienia najaktywniejszych (nasze Gimnazjum w tym roku szkolnym znajduje się na wysokim 7 miejscu w kraju). Spotkanie miało charakter warsztatów terenowych (GLOBE GAMES) podczas których odbyły się całodniowe, piesze wycieczki po terenie (10-15 km/dzień). Zajęcia prowadzone będą przy udziale nauczycieli uczestniczących w Programie GLOBE oraz merytorycznym wsparciu członków Rady Programowej przedstawicieli Parku i Nadleśnictwa Międzyzdroje. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 10 grup badawczych.
W klasyfikacji końcowej grupa w której pracowały nasze uczennice zajęła II miejsce.

Globe Games w Stribro
Od 7.05 - 10.05 uczennice naszego gimnazjum Karolina Pasieka, Katarzyna Puzio i Kinga Poręba wzięły udział w czeskich Globe Games w Stribro. Z uczniami z Węgier, Słowacji i Czech prowadziły badania w terenie. Za przygotowaną prezentację o Polsce oraz badaniach w naszym gimnazjum zostały nagrodzone dyplomem i zaproszone na Globe Games w następnym roku .ROK SZKOLNY 2007/2008


W bieżącym roku szkolnym w naszym Gimnazjum prowadzimy badania i obserwacje w zakresie Atmosfera, Hydrologia , Pokrycie terenu i Fenologia.
Badania atmosferyczne

- polegają na codziennych pomiarach i obserwacji ( w południe słoneczne): rodzaju chmur, stopnia zachmurzenia, ilości opadów ( deszczu i śniegu), pH opadów, maksymalnej, minimalnej i bieżącej temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego oraz pomiaru temperatury ziemi. Zespół badawczy tworzą uczniowie klas III A (Aleksandra Nycz, Agnieszka Ślemp, Barbara Brzozowska, Urszula Kozińska, Patrycja Dul, Aleksandra Machnicka, Piotr Wrotny, Krystian Kogut) i uczniowie klasy III N (Marta Dudek, Kinga Popek, Aneta Skupińska, Magdalena Marczyk, Anita Dadasiewicz, Marzena Kulińska, Martyna Torba, Melania Turoń). Nauczycielską opiekę nad badaniami i wysyłaniem raportów sprawują mgr Wiesława Cichoń i mgr Dorota Zembroń.
Badania hydrologiczne

- polegają na cotygodniowym pobraniu próbki wody z rzeki Wisłok oraz zbadaniu wskaźników jakości. Zadania do wykonania wg kolejności Ilość pomiarów 1. Określenie zachmurzenia 1.
2. Pomiar temperatury wody i powietrza po 3 pomiary.
3. Badanie przejrzystości wody krążkiem Secchiego 3.
4. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie 1.
5. Pomiar odczynu wody (pH) 3.
6. Oznaczanie azotanów (III) w wodzie 1.
7.Oznaczanie azotanów (V) w wodzie 1.
8. Pomiar przewodnictwa prądu elektrycznego 3.
Pracują trzy zespoły badawcze:
W pierwszym zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr inz. Marta Rondzisty-Palak, zespół tworzą następujący uczniowie: Kroczak Hubert ( II L ), Lubecka Zuzanna ( IIL ), Madeja Jakub ( IIL ), Madeja Katarzyna ( IIL ),Majchrowska Justyna ( IIi ), Różański Dawid ( IIi ).
W drugim zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr Ewa Dudek, zespół tworzą następujący uczniowie: Bieszczad Sabina ( IIIC ), Blok Magdalena (IIIC),
W trzecim zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr Anika Siorek, zespół tworzą następujący uczniowie: Hałucha Katarzyna ( IIIE ), Drozd Arleta ( IIE ), Hordecka Katarzyna ( IIIE ), Muł Klaudia ( IIIE ).
Osobą odpowiedzialną za wysyłanie raportów drogą internetową do Waszyngtonu jest mgr inż. Jolanta Pietrasz.
Pokrycie terenu/badania biologiczne

- polegają na przeprowadzeniu obserwacji naziemnych wybranego terenu czyli określeniu zwarcia drzew i pokrycia gruntu oraz określeniu gatunków dominujących i subdominujących drzew ( dwa razy w roku wiosną i jesienią). Celem badań jest zrozumienie otaczającego nas krajobrazu. W tym roku szkolnym badania zostały przeprowadzone w dniu 9 października 2007r. w parku w Słocinie. Zespół badawczy tworzyli: uczniowie klasy II i ( Angelika Mazur, Justyna Rzeźnik, Rafał Drążek, Piotr Kluska)oraz uczennice klasy IIa (Klaudia Lachcik i Karolina Pasieka). Nauczycielską opiekę nad badaniami i wysyłaniem raportów sprawują mgr Wiesława Cichoń i mgr Dorota Zembroń.
Fenologia

- polega na monitorowaniu długości okresu wegetacyjnego drzewka globowskiego. W czasie obserwacji fenologicznych ( na jednej gałęzi wybrano 5 listków do obserwacji), uczennice dwa razy w tygodniu, rozpoczynając dwa tygodnie przed pękaniem pąków - aż do momentu, kiedy liście już nie rosły dokonywały pomiaru długości liści. Uczennice zanotowały daty pojawienia się i etapy wzrostu liści.
Obecnie dwa razy w tygodniu notują daty zmian koloru liści na podstawie Katalogu kolorów roślin GLOBE, przy ich starzeniu się aż do momentu, kiedy zmiana koloru liści będzie całkowita lub liście opadną. Zespół badawczy tworzą uczennice klasy IIIG: Dorota Prokop, Agnieszka Wiącek, Sabina Urban, Kathie Sarzyńska. .Nauczycielską opiekę nad badaniami i wysyłaniem raportów sprawują mgr Wiesława Cichoń i mgr Dorota Zembroń. ROK SZKOLNY 2006/2007
W bieżącym roku szkolnym w naszym Gimnazjum prowadzimy badania i obserwacje w zakresie Atmosfera i Hydrologia.
Badania atmosferyczne
- polegają na codziennych pomiarach i obserwacji ( w południe słoneczne): rodzaju chmur, stopnia zachmurzenia, ilości opadów ( deszczu i śniegu), pH opadów, maksymalnej, minimalnej i bieżącej temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Zespół badawczy tworzą uczniowie klas III A (Anna Pasieka, Agnieszka Jucha, Żaneta Zdeb, Joanna Waszkowska, Paweł Pękala, Mateusz Kłos, Dawid Lachcik) i uczniowie klasy II N (Marta Dudek, Kinga Popek, Aneta Skupińska, Magdalena Marczyk, Anita Dadasiewicz). Nauczycielską opiekę nad badaniami i wysyłaniem raportów sprawują mgr Wiesława Cichoń i mgr Dorota Zembroń.

, Badania hydrologiczne
- polegają na cotygodniowym pobraniu próbki wody z rzeki Wisłok oraz zbadaniu wskaźników jakości. Zadania do wykonania wg kolejności Ilość pomiarów
1. Określenie zachmurzenia 1.
2. Pomiar temperatury wody i powietrza po 3 pomiary.
3. Badanie przejrzystości wody krążkiem Secchiego 3.
4. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie 1.
5. Pomiar odczynu wody (pH) 3.
6. Oznaczanie azotanów (III) w wodzie 1.
7.Oznaczanie azotanów (V) w wodzie 1.
8. Pomiar przewodnictwa prądu elektrycznego 3.
Pracują trzy zespoły badawcze:
W pierwszym zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr inz. Marta Rondzisty-Palak, zespół tworzą następujący uczniowie: Kroczak Hubert ( IL ), Lubecka Zuzanna ( IL ), Madeja Jakub ( IL ), Madeja Katarzyna ( IL ),
Majchrowska Justyna ( Ii ), Rawiak Katarzyna ( IF ), Różański Dawid ( Ii ).
W drugim zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr Ewa Dudek, zespół tworzą następujący uczniowie: Bieszczad Sabina ( IIC ), Blok Magdalena ( IIC ),
W trzecim zespole nauczycielską opiekę sprawuje mgr Anika Siorek, zespół tworzą następujący uczniowie: Hałucha Katarzyna ( IIE ), Drozd Arleta ( IIE ), Hordecka Katarzyna ( IIE ), Muł Klaudia ( IIE ).
Osobą odpowiedzialną za wysyłanie raportów drogą internetową do Waszyngtonu jest mgr inż. Jolanta Pietrasz.