Untitled Document
OD 1 KWIETNIA PRZYJMUJEMY PODANIA NA ROK SZKOLNY 2015 - 2016

REGULAMIN NABORU DO GIMNAZJUM

STRONA WWW NABORU 2015

Jesteśmy:

"Szkołą z klasą"    "Szkołą przyjazną uczniom"

"Szkołą promującą zdrowie"   "Szkołą wspierającą talenty"

"To wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić"

/Caroll/


OBWÓD Gimnazjum Nr 7, ul. Rejtana 30

W. Bełzy, Rejtana (22, 24, 26), Zaciszna, Bernackiego, Podwisłocze, Seniora, Solidarna, Skromna, Zakładowa, Zielna, Łagodna, Makuszyńskiego, Miła, Radosna, Piaskowa, Przyjazna, Delikatna, Gościnna, Kępa, Koło, Fabryczna, Bpa J. Pelczara, Świadka, Graniczna, Cicha, Kwiatkowskiego, Zielona, Sienna, Popiełuszki, Podmiejska, Ładna, Za Strugiem, Jachowicza, Nowowiejska, Strażacka, Tęczowa, Urocza, Azaliowa, Bławatkowa, Czajkowskiego, Ćwiklińskiej, Daliowa, Irysowa, Konwalii, Mieczykowa, Pelargonii, Sikorskiego, Storczykowa, Dunikowskiego, Fiołkowa, Frezji, Goździkowa, Jaśminowa, Kaczeńcowa, Kaktusowa, Kiepury, Krokusowa, Lawendowa, Łukasiewicza, Malwowa, Nagietkowa, Nasturcji, Niezapominajek, Osterwy, Robotnicza, Rumiankowa, Sasanki, Siemaszkowej, Smosarskiej, Słonecznikowa, Stokrotek, Szarotkowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Zawilcowa, Zelwerowicza, Zimowit, Jazowa, Forsycji, Piwonii, Magnolii, Herberta, Grabskiego, Spacerowa, Miłosza, Brzechwy, Kownackiej, Iwaszkiewicza, Gombrowicza, Leśmiana, Zastruże, Słowiańska, Kardynała Karola Wojtyły, Malownicza, Świętojańska, Białogórska, Familijna, Rodzinna, Majowa, Wschodnia, Doliny Strugu, Biesiadna, Ruczajowa, Białe Wzgórze, Widnokręgowa, Źródlana, Mokra Strona, Bajeczna, Stroma, Stokowa, Tyczyńska, Budziwojska, Strzelców, Sportowców, Ks. Kazimierza Guzego, Wakacyjna, Prometeusza, Śnieżna, Młyńska, Porąbki, Kwiatowa, Jesionowa, Poselska, Podleśna, Podlesie, Laskowa, Liliowa, Nadziei, Przylasek, Jarzębinowa, Studzianki, Poziomkowa, Góra, bł. ks. Kowalskiego, św. Agnieszki, Karmelicka, Tarnopolska, Pogodne Wzgórze, Legionistów, Aroniowa, Anielska, Herbowa, Chmielna, Magiczna, Ustronna, Zakątkowa, św. Antoniego, Miejska, Jana Pawła II, Senatorska, Papieska, Dębinowa, Alternatywy, Lotosowa, Baśniowa, Gumińskich, Sympatyczna, Promykowa
DZIEŃ OTWARTY - 13 KWIETNIA 2015 r. od godz. 14:30

W naszym gimnazjum:

 • panuje miła, przyjazna, twórcza atmosfera
 • pracuje doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna (99% to nauczyciele dyplomowani)
 • w klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli (jeden nauczyciel wspomagający)
 • mamy nowoczesne i przestronne wnętrza, sale lekcyjne wyposażone w rzutniki, komputery, tablice interaktywne, czytelnię multimedialną, nowoczesny blok sportowy
 • realizujemy projekty edukacyjne, projekty międzynarodowe (wymiana młodzieży, w przyszłym roku z Belgią), zadania prospołeczne
 • wspieramy, motywujemy uczniów, rozwijamy talenty
 • zachęcamy ucznia do udziału w życiu szkoły - konkursy, wycieczki, akcje charytatywne, praca w Samorządzie Uczniowskim, teatr, kino
 • dbamy, aby każdy uczeń czuł się w szkole bezpiecznie (monitoring na korytarzach, szkoła zamknięta w czasie lekcji dla osób z zewnątrz)
 • oferujemy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną (dwóch pedagogów) i higienistki
 • oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych = rozwijające zainteresowania, wyrównawcze z każdgo przedmiotu, rekreacyjne, terapetyczne
 • każdy może poznać nowych znajomych i przyjaciół
 • w stołówce szkolnej można zjęść smaczny posiłek

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLANUJEMY AŻ 6 INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH !!!
 • "LIGA ZADANIOWA" - innowacja matematyczno - fizyczna
  • realizowana w ramach dwóch dodatkowych godzin w każdym tygodniu nauki
   od września 2015 r. do czerwca 2018 r. - 1 godz. matematyki i 1 godz. fizyki
  • w obiektach szkoły oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim
  • skierowana do uczniów zainteresowanych rozwijaniem pasji i uzdolnień matematyczno-fizycznych, doskonaleniem wcześniej zdobytych oraz nabywaniem nowych umiejętności
  • podstawa programowa i treści wykraczające poza przyjętą podstawę programową w gimnazjum

 • "UNIA EUROPEJSKA PO ANGIELSKU" - innowacja z języka angielskiego
  • zajęcia z języka angielskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej działającym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
   Celem jest zainteresowanie uczniów tematyką doyczącą Unii Europejskiej, rozwinięcie kompetencji w zakresie j. angielskiego, udział w warszatach

 • "WE'RE GOING FOR GOLD" - innowacja z języka angielskiego
  • program zakłada realizację materiału z języka angielskiego na poziomie wyższym niż przeciętna klasa gimnazjalna. Zaczynamy od poziomu A2 a kończymy na B2 (zazwyczaj gimnazjum kończy się na poziomie B1). Ponadto program jest poszerzony o zagadnienia kulturowe i historię krajów anglojęzycznych.
  • podstawą do napisania innowacji stała się chęć rozbudzenia w uczniach potrzeby pogłębiania wiedzy,
   wzbogacenie programu o zagadnienia kulturowe, ponieważ elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych są przedmiotem różnego rodzaju konkursów i testów
   poszerzenie materiału gramatyczno-leksykalnego, co umożliwi uczniom osiągać bardzo dobre wyniki w konkursach
  • innowacja zakłada trzyletnią pracę z uczniami o wysokich kompetencjach językowych, doskonalenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem w formie ustnej i pisemnej, ale również ich rozwój inelekttualny i emocjonalny.
  • realizacja materiału w aspekcie standardów egzaminacyjnych pozwoli uczniom na odpowiednie przygotowanie do zdania egzaminu gimnazjalnego w klasie III-ciej.

 • "ODKRYWAMY TAJEMNICE BIOLOGII I CHEMII" - innowacja biologiczno - chemiczna
  • rozwija i poszerza zainteresowania uczniów
  • zajęcia będą prowadzone aktywizującymi metodami: laboratoryjna, ćwiczeniowa, zajęcia w terenie, na Uniwersytecie Rzeszowskim

 • "SIATKÓWKA MOJĄ PASJĄ" - innowacja z wychowania fizycznego
  • realizowana w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych ma na celu popularyzację postaw prosportowych wśród dzieci i młodzieży, a tym samym stworzenie w przyszłości zaplecza dla sportu wyczynowego i narodowych zawodów olimpijskich

 • "ZOSTAĆ KREATYWNYM I PRZEDSIĘBIORCZYM" - innowacja z wos-u i przedsiębiorczości
  • Innowacja programowa ma na celu stworzenie warunków rozwoju, przedsiębiorczości i kreatywności uczniów. Polega na propagowaniu idei nauki przez działanie. Spotkania mają służyć rozwijaniu zainteresowań młodzieży przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania. Ponadto mają wpłynąć na wszechstronny rozwój ucznia.
  • Opracowana innowacja ma na celu wprowadzenie uczniów w podstawowe zagadnienia ekonomiczne, które ułatwiają odnaleźć się w obecnych realiach. Jej zadaniem jest wyposażenie młodzieży w podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwiają podejmowanie jej decyzji dotyczących dalszej drogi edukacyjnej, wyboru zawodu i poruszania się na rynku pracy. Praktyczne podejście do zagadnień ekonomicznych wpływa na rozwój kreatywności i przedsiębiorczości.
  • Duże znaczenie ma działalność projektowa. Innowacja jest przeznaczona dla uczniów gimnazjum i liceum należących do Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.


  Wszelkich informacji udziela sekretariat Gimnazjum Nr 7
  codziennie w godzinach: 7.30 - 15.30. Tel: (17) 748 27 00