Untitled Document
OD 1 KWIETNIA PRZYJMUJEMY PODANIA NA ROK SZKOLNY 2015 - 2016

STRONA WWW NABORU 2015

Jesteśmy:

"Szkołą z klasą"    "Szkołą przyjazną uczniom"

"Szkołą promującą zdrowie"   "Szkołą wspierającą talenty"

"To wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić"

/Caroll/DZIEŃ OTWARTY - 13 KWIETNIA 2015 r. od godz. 14:30

W naszym gimnazjum:

 • panuje miła, przyjazna, twórcza atmosfera
 • pracuje doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna (99% to nauczyciele dyplomowani)
 • w klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli (jeden nauczyciel wspomagający)
 • mamy nowoczesne i przestronne wnętrza, sale lekcyjne wyposażone w rzutniki, komputery, tablice interaktywne, czytelnię multimedialną, nowoczesny blok sportowy
 • realizujemy projekty edukacyjne, projekty międzynarodowe (wymiana młodzieży, w przyszłym roku z Belgią), zadania prospołeczne
 • wspieramy, motywujemy uczniów, rozwijamy talenty
 • zachęcamy ucznia do udziału w życiu szkoły - konkrursy, wycieczki, akcje charytatywne, praca w Samorządzie Uczniowskim, teatr, kino
 • dbamy, aby każdy uczeń czuł się w szkole bezpiecznie (monitoring na korytarzach, szkoła zamknięta w czasie lekcji dla osób z zewnątrz)
 • oferujemy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną (dwóch pedagogów) i higienistki
 • oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych = rozwijające zainteresowania, wyrównawcze z każdgo przedmiotu, rekreacyjne, terapetyczne
 • każdy może poznać nowych znajomych i przyjaciół
 • w stołówce szkoolnej można zjęść smaczny posiłek

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLANUJEMY AŻ 5 INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH !!!
 • "LIGA ZADANIOWA" - innowacja matematyczno - fizyczna
  • realizowana w ramach dwóch dodatkowych godzin w każdym tygodniu nauki
   od września 2015 r. do czerwca 2018 r. - 1 godz. matematyki i 1 godz. fizyki
  • w obiektach szkoły oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim
  • skierowana do uczniów zainteresowanych rozwijaniem pasji i uzdolnień matematyczno-fizycznych, doskonaleniem wcześniej zdobytych oraz nabywaniem nowych umiejętności
  • podstawa programowa i treści wykraczające poza przyjętą podstawę programową w gimnazjum

 • "UNIA EUROPEJSKA PO ANGIELSKU" - innowacja z języka angielskiego
  • zajęcia z języka angielskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej działającym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
   Celem jest zainteresowanie uczniów tematyką doyczącą Unii Europejskiej, rozwinięcie kompetencji w zakresie j. angielskiego, udział w warszatach

 • "WE'RE GOING FOR GOLD" - innowacja z języka angielskiego
  • program zakłada realizację materiału z języka angielskiego na poziomie wyższym niż przeciętna klasa gimnazjalna. Zaczynamy od poziomu A2 a kończymy na B2 (zazwyczaj gimnazjum kończy się na poziomie B1). Ponadto program jest poszerzony o zagadnienia kulturowe i historię krajów anglojęzycznych.
  • podstawą do napisania innowacji stała się chęć rozbudzenia w uczniach potrzeby pogłębiania wiedzy,
   wzbogacenie programu o zagadnienia kulturowe, ponieważ elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych są przedmiotem różnego rodzaju konkursów i testów
   poszerzenie materiału gramatyczno-leksykalnego, co umożliwi uczniom osiągać bardzo dobre wyniki w konkursach
  • innowacja zakłada trzyletnią pracę z uczniami o wysokich kompetencjach językowych, doskonalenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem w formie ustnej i pisemnej, ale również ich rozwój inelekttualny i emocjonalny.
  • realizacja materiału w aspekcie standardów egzaminacyjnych pozwoli uczniom na odpowiednie przygotowanie do zdania egzaminu gimnazjalnego w klasie III-ciej.

 • "ODKRYWAMY TAJEMNICE BIOLOGII I CHEMII" - innowacja biologiczno - chemiczna
  • rozwija i poszerza zainteresowania uczniów
  • zajęcia będą prowadzone aktywizującymi metodami: laboratoryjna, ćwiczeniowa, zajęcia w terenie, na Uniwersytecie Rzeszowskim

 • "SIATKÓWKA MOJĄ PASJĄ" - innowacja z wychowania fizycznego
  • realizowana w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych ma na celu popularyzację postaw prosportowych wśród dzieci i młodzieży, a tym samym stworzenie w przyszłości zaplecza dla sportu wyczynowego i narodowych zawodów olimpijskich


Wszelkich informacji udziela sekretariat Gimnazjum Nr 7
codziennie w godzinach: 7.30 - 15.30. Tel: (17) 748 27 00