"Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności,
nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta,
ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie"
.

Jan Paweł II


"KATYŃ. ocalić od zapomnienia" jest ogólnopolską akcją posadzenia 21.473 dębów na 70- lecie Zbrodni Katyńskiej.


Akcja polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21 473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do 2010 roku. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie placówki oficera- ofiarę zbrodni - poprzez dotarcie do życiorysu - na dowód pamięci w imię prawdy.

Uczestnicy programu po zgłoszeniu chęci udziału w nim otrzymują numer oraz nazwisko i imię z listy katyńskiej. Uczestnicy sami starają się o pozyskanie sadzonek dębów i z władzami lokalnymi ustalają miejsce (lokalizację), gdzie DĄB zostanie posadzony. Przy DĘBIE winna być umieszczona informacja - komu DĄB został poświęcony

Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych, społeczności lokalnych do wspólnych działań rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy.


  PROGRAM SKIEROWANY JEST DO:
 • dzieci i młodzieży
  (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych)
 • nauczycieli i wychowawców
 • duszpasterzy
 • ludzi oświaty i edukacji, życia publicznego
 • samorządów wszystkich szczebli
 • uczelni, parafii, instytucji, fundacji i stowarzyszeń
 • związków wyznaniowych
 • mediów, którym bliska jest prawda i mądrość płynące z faktów historii

  ORGANIZATORZY PROGRAMU
 • Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
 • Burmistrz Z. Piotrowski oraz Rada Miasta i Gminy Radzymin
 • Ks. Proboszcz S. Kuć i Oddział Akcji Katolickiej w Radzyminie
 • Szkoła Podstawowa nr 1

  PATRONAT HONOROWY
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński

  PATRONAT MEDIALNY
 • Dziennik "Rzeczpospolita"
 • TVP HISTORIA

"Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy"