Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie  przystąpił do ogólnopolskiego programu  upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej latem 2009 roku.  Organizatorzy programu  przyznali naszemu Zespołowi, składającemu się z Gimnazjum nr 7 i XII Liceum Ogólnokształcącego, osoby pięciu oficerów- ofiar zbrodni:

 • Porucznika Stefana Fabera, syna Andrzeja, urodzonego 02.09. 1909 r. w Zebrzydowicach,
  zamordowanego w Charkowie w 1940 r.
 • Porucznika Kazimierza Gaika, syna Wojciecha, urodzonego 08.12.1911 r. w Denkówku,
  zamordowanego w Katyniu w 1940 r.
 • Porucznika Rafała Sławoszewskiego, syna Franciszka, urodzonego 15.09.1900 r. w Sławoszowie,
  zamordowanego w Katyniu w 1940 r.
 • Kapitana Stanisława Mazura, syna Mateusza, urodzonego 24.03. 1909 r. w Rzędzianowicach,
  zamordowanego w Katyniu w 1940 r.
 • Kapitana Mieczysława Radoniewicza, syna Aleksandra, urodzonego  12.03. 1910 r. w Pilźnie,
  zamordowanego w Katyniu w 1940 r.

"Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach- ofiarach zbrodni katyńskiej" pragniemy uświadamiać uczestnikom i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego i  jego historyczne znaczenie.
Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności  do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu.

Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach- bohaterach wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych  ról w dorosłym życiu- kształtując postawy patriotyczne uczyć będzie zdolności postrzegania  i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą  i chęć poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady".

Organizatorzy projektu